Erkend Bemiddelaar Familiezaken- Coach 

   Bemiddeling in Balans

Werkwijze 

Bij bemiddeling in Balans hebben wij teamwork :

Onze werkwijze 


Indien nodig doen wij een beroep op professionals in hun vakgebied vaak zijn dit zelfstandige collega's met een eigen praktijk


Dit is zeker een meerwaarde van "Bemiddeling in Balans". Wij hebben een brede kennis en specialisatie in familiale bemiddelingen, ouderschapsbemiddeling en gezinscoaching - kindercoaching - relatiecoaching.

Sociale bemiddelingen , conflicten op de werkvloer, coaching trajecten , burn-out coaching, Loopbaancoaching,

Wij werken altijd samen met de door jullie gekozen raadsman en notaris en indien noodzakelijk kunnen wij een beroep doen uit ons eigen netwerk

Echter wij bieden graag dat extraatje meer en verlenen ook steeds een nazorgtraject.

Tijdens de bemiddelingsprocedure vormen wij een team, we brengen samen oplossingen tot stand. we werken samen in plaats van tegen elkaar.


De Praktische kant 


Je neemt contact op met bemiddeling in Balans dit kan nu ook 24/7 online. Hij/zij vraagt aan de telefoon al kort over welk soort probleem het gaat en nodigd jullie dan uit voor een Intake een eerste gesprek. We leggen duidelijk uit hoe een bemiddelingsproces verloopt en we maken enkele afspraken. Wij behandelen de meest dringende vragen.

Je ontvangt onze infobrochure met nuttige tips over bemiddeling en coaching. De bedoeling is steeds dat een bemiddelende oplossing te komen in een gesprek met alle partijen. Zo kan ook de communicatie hersteld worden.In de toekomst kunnen jullie dan soortgelijke problemen zonder tussenkomst van een bemiddelaar aan. Soms lukt het niet om direct in gesprek te gaan met de andere dan is indirecte bemiddeling een oplossing. De bemiddelaar zal dan werken als tussenpersoon die de voorstellen over brengt naar de andere partij om zo tot oplossingen te komen.


Stap 1

Het intake gesprek is een verkennend gesprek waarin we u uitleggen wat bemiddeling is en waar "Bemiddeling in Balans" voor staat. Wij bespreken samen met u het uurloon en de werkwijze, daarna overlopen we samen het bemiddelingscontract waarin we uitleggen wat u kan verwachten van ons en mag verwachten van u zelf. Verder komt aan bod van de noodzakelijke documenten die wij nodig hebben. Na dit gesprek zal er een vervolg datum worden afgesproken voor het eerste bemiddelingsgesprek.Stap 2

Om de 2 - 3 weken voorzien wij een samenkomst, het is belangrijk voldoende tijd tussen de gesprekken te laten. Echter bij hoogdringendheid en bereidwilligheid van beide partijen zullen we er alles aan doen om gesprekken sneller te plannen. 

Elke bemiddeling duurt ongeveer 60 min tot max 90 min, uitzonderingen daargelaten. Het is belangrijk dat een ieder zijn maximale concentratie bij het gesprek kan houden om te werken aan de oplossing. Na elke bemiddeling ontvangen partijen een beknopt verslag. 


Stap 3

Zodra alle punten overlopen zijn maken wij een concept van de overeenkomst, wij sturen u dit tijdig toe zodat u in alle rust alles kan doornemen.Wij lezen met u de ganse tekst door passen deze eventueel aan. Pas bij een volledig akkoord van beide partijen gaan wij over tot de finale ondertekening. Indien nodig zal de notaris nadien tussenkomen of wordt de overeenkomst ter homologatie voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.


Stap 4

Wij contacteren beide partijen achteraf als nazorg. *  Belangrijk druk de kosten bij scheiding- relatiebeĆ«indiging of ouderschapsplan - ouderschapsbegeleiding 

Zijn jullie het over de meeste zaken eens ! dan kan je bij ons ook scheiden met het 5 stappen plan, dit houd in dat de kosten zich sterk beperken , met ons persoonlijk 5 stappenplan kan u heel wat zelf regelen in deze situatie waardoor de kosten ook sterk verlaagd worden wensen jullie  meer informatie hierover aarzel dan niet ons te contacteren of online een afspraak te maken  klik dan hier  en jullie kunnen online een afspraak maken.


* Dit is ook van toepassing bij de overeenkomsten beĆ«indigen samenleven en ouderschapsplannen 


Hoe lang duurt bemiddeling ? 

Een intake gesprek duurt gemiddeld 1.30 uur Na dit gesprek : weten jullie wat je kan verwachten, hebben wij een goed zicht op wat jullie nodig hebben, kennen jullie de vaste all-in prijs, ondertekenen wij het bemiddelingsprotocol, maken wij een eerste afspraak voor bemiddeling.

Hoe lang het traject van de bemiddeling loopt hangt af van de aard, van het conflict.

Een bemiddelingsgesprek duurt doorgaans 60 min tot max 90 minuten.

Als bemiddelaars werken wij volgens de beroepscode en de bemiddelingswetgeving dit houd onder meer in dat wij voortvarend werken.


Wanneer kunnen wij terecht ? 

Op de meeste vrijdagen heeft bemiddeling in Balans een gratis informatief inloop spreekuur tussen 13 en 14 uur. ( informeer steeds even vooraf)

Wij bemiddelen overdag , in de avond en op zaterdag  

Wij werken voor bemiddeling gesprekken altijd op afspraak 

Wij streven er naar om jullie zo snel mogelijk een afspraak te geven.

Indien onze wachttijd bij ons te lang duurt , dan kan u gebruik maken van bemiddelaars in ons netwerk.


Talen waarin wij kunnen bemiddelen.

Wij kunnen u zelf verder helpen in het Nederlands - Frans - Engels en Duits 

* Met professionele tolk  Arabisch 

Let op het inzetten van een professionele bemiddelingstolk heeft een meerprijs. 

Regelt u zelf een tolk maak dan goede afspraken over prijzen.