Erkend Bemiddelaar Familiezaken- Coach 

   Bemiddeling in Balans

Bemiddeling bij scheiding of relatiebreuk 

EOT, Echtscheiding,Ouderschapsbemiddeling, Bemiddeling in BalansJammer genoeg blijft niet elke relatie voor eeuwig duren. Op het moment dat we hem of haar ontmoeten hebben wij de grootste plannen om als koppel door het leven te gaan, en hopen wij dat het voor altijd is. 

We stellen ons een liefdevol gezinsleven voor vol geluk en liefde samen het leven starten de wereld om ons heen zien en samen oud worden. 

Het is een mooi doel maar vandaag de dag is dat niet zomaar vanzelfsprekend als vorige generaties waren. scheiden was toen vaak een taboe , vandaag hoort het gewoon bij ons dagelijkse leven. Sommige relaties slagen er in , andere helaas niet.Wij durven ons eigen geluk te zoeken.


"1 op de 2 huwlijken of relaties slaagd helaas niet".

bron :https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/partnerschap/echtscheidingen


Wanneer u aan het einde bent van een relatie dan gaat u door een moeilijke tijd. 

Als één van u heeft besloten de relatie te beëindigen dan begint er een periode van heel wat veranderingen. Eigenlijk staat u leven even stil nu u uit elkaar gaat. Heel wat emoties spelen een rol : Onrust, Verdriet, Verwarring, Onzekerheid, Schuldgevoel, Woede, Onmacht, Spijt, en soms opluchting.


U begrijpt dat het op zo'n moment niet eenvoudig en vanzelfsprekend is om de beste beslissingen te nemen. Het zijn immers beslissingen die grote gevolgen kunnen hebben op u verdere  leven en dat van uw kinderen.

Vaak is het niet duidelijk:

-Wat moet er allemaal geregd worden ?

-Wat zijn de mogelijkheden ?

-Hoe moet u het de kinderen  vertellen ?

-Hoe kunnen kinderen zonder al te veel gedoe door deze nare periode komen ?"Bij scheiding via bemiddeling staat u niet alleen. De bemiddelaar biedt u beiden hulp".

Als familiaal bemiddelaar ben ik professioneel en gespecialiseerd om uw gezin doorheen het scheidingsproces te begeleiden.


Ik doe dit als volgt :


-Ik zal u beiden informeren over bemiddeling

 

-Er wordt informatie verstrekt over de praktische en financiële regelingen die getroffen moeten worden.


-Als bemiddelaar is het ook mijn taak om veel aandacht te besteden aan uw regelingen betreft de kinderen.


-Ik voer een gesprek met de kinderen als deze oud genoeg zijn ( indien de kinderen er voor open staan en u ook)


-Ik begeleid de gesprekken tussen u beiden, zodat er op een rustige manier beslissingen genomen kunnen worden.


-De begeleiding is van partnerschap naar gezamenlijk ouderschap, ook emotioneel.


-Ik begeleid het traject naar de notaris, als er een verkoop van een gezamenlijke woning (eigendommen) moet gebeuren.


-Ik maak voor u beiden een overeenkomst op die voor beide duidelijk is en die juridisch volledig correct is. ( E.O.T. , verzoekschriften, andere documenten gemeente, belastingen, enz..


-We dienen u overeenkomst in bij de rechtbank indien u allebei dit wensen voor homologatie.


-Doorheen het bemiddelingstraject kan ik u beiden op weg zetten naar de verwerking van de scheiding/relatiebreuk en kunt u beiden uw nieuwe leven terug oppakken en het gezamenlijk ouderschap beginnen.


-We besteden veel aandacht aan de communicatie, voor emoties die nog de kop op steken en voor de praktische kant.
Wens je meer info contacteer mij 0468498199 dagelijks tussen 10 en 22 uur