Erkend Bemiddelaar Familiezaken- Coach 

   Bemiddeling in Balans

Bemiddeling bij nieuw samengestelde gezinnen


Het aantal kinderen die opgroeien in twee gezinnen stijgt ieder jaar. Ouders, zowel moeder als vader beginnen na verloop van tijd meestal een nieuwe relatie, al dan niet met ook iemand die al kinderen heeft, deze kans is heel reëel.


Als wij rondom ons kijken dat weten wij dat nieuw samengestelde gezinnen geen uitzonderingen meer zijn. Echter bestaat er geen handleiding om zo'n nieuw gezin op te bouwen, we willen het immers zo goed doen.


Toch weten wij ook dat een nieuw gezin starten niet vanzelf gaat, zeker in het begin  ondervinden nieuw samengestelde gezinnen moeilijkheden het kan 3 tot 6 jaar duren vooraleer een nieuw samengesteld gezin ook echt als een nieuw gezin aanvoelt.

Een nieuw samengesteld gezin is geen kerngezin 

Als we een relatie beginnen dan lopen de gebeurtenissen vaak in een uitgestippeld patroon van : verliefd worden op elkaar, een tijdje samenwonen, trouwen, en je beslist samen dat er kinderen komen.


Samen kijken jullie dan uit naar de geboorte van jullie kindje. Eenmaal de baby geboren is groeit die op van baby naar peuter, kleuter, lager schoolkind, puber, adolescent om vandaar de stap te zetten naar een volwassen persoon die los is  van zijn ouders. 


Deze gezinsvorm noemen we kerngezin, jullie zijn samen ouders geworden van één of meerdere kinderen van jullie beiden.


Een nieuw samengesteld gezin is geen kerngezin.


Toch willen veel ouders die een nieuw samengesteld gezin vormen, dit zo snel mogelijk laten voelen als een kerngezin. 

Met de beste bedoelingen lopen deze ouders tegen een muur op een samengesteld gezin wordt immers nooit een kerngezin. Omdat er andere gevoeligheden spelen zo ben je niet samen ouder geworden van de kinderen, je eigen kinderen zie je op een  andere manier  graag dan je pluskinderen, vaak zijn geen vaste rituelen samen, enzo verder.


Komt het dan nooit goed is het alleen negatief ?


Zeker niet een nieuw samengesteld gezin kan heel gelukkig samen zijn, 

Als je maar het ideale plaatje van een kerngezin los laat !

"Wees goed voorbereid op de valkuilen die jullie zullen tegenkomen".


Tussen wie bemiddelen ?


Een nieuw samengesteld gezin heeft meer dan een kerngezin te maken met betrokken personen.

en dan is er een goede vraag tussen wie bemiddel je dan ? 

Dit hangt af van het nieuw samengestelde gezin zelf elk gezin heeft zijn eigen dynamiek, zijn eigen krachten en ook eigen conflicten.Een nieuw samengesteld gezin vormen gaat vaak niet zonder kiezels en valkuilen op de weg.

Coaching kan je helpen om een aantal van deze valkuilen te ontwijken .

Het coachingstraject bij een nieuw samengesteld gezin gaat over hoe jij je persoonlijk voelt en hoe jij in je gezin staat. 


De meest voorkomende conflicten zijn:

 • Partners moeten wennen aan de nieuwe situatie 
 • ex-partners die het moeilijk heeft met de nieuwe situatie ;
 • Kinderen die zich afzetten tegen de nieuwe partner;
 • Het nieuwe koppel dat moeilijk kan praten over de kinderen van de andere partner, of beide partijen kunnen dit moeilijk 
 • De kinderen liggen vaak  in onderling conflict met elkaar
 • De grootouders die hun kleinkinderen niet of nauwelijks meer zien 
 • Ooms en tantes 
 • De valkuilen
 • De snelheid • Tijdens de coaching komen volgende onderwerpen zeker aan bod: 
 • De kinderen centraal zetten , hoe ga jij om met de kinderen van je partner ? welke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de opvoeding? dagelijkse zorgen, verzorging, 
 • de ex- partner: hoe ga je om met je eigen ex- partner ? en met de ex partner van je man of vrouw? hoe lossen een conflict op ?
 • Hoe kan jij het voor jezelf makkelijker maken ?
 • De valkuilen van een plusmoeder en plusvader : wat zijn nu de typische valkuilen ?
 • Je eigen relatie : hoe is de tijd verdeeld in je relatie en in je nieuwe samengestelde gezin ?
 • Welke verwachtingen hebben jullie van elkaar
 • zijn verwachtingen haalbaar ? 
 • Gedacht aan een plusouderschapsplan ? om conflicten te voorkomen 
 • Hoe gaat het met de kinderen onderling ?
 • Het zou kunnen dat jullie problemen hebben binnen het gezin je nieuwe partner heeft andere opvoedtechnieken dan jij en dat loopt niet lekker.

In dat geval zullen wij bemiddelen tussen jullie beiden als koppel, indien nodig kunnen wij de begeleiding opstarten hier kunnen ook de kinderen bij betrokken worden.
Een nieuw gezin vlot laten lopen lukt enkel als alle gezinsleden een evenwicht vinden binnen het nieuwe gezin.

Je ex-partner heeft problemen met je nieuwe partner, of met je nieuwe gezin ?
Dan bemiddelen wij tussen jou  en je ex-partner. Het komt vaker voor dat bij het vormen van een nieuw samengesteld gezin afspraken die gemaakt zijn met de ex partner niet meer nageleefd worden. Of maakt de ex partner zich zorgen om het welzijn van de kinderen binnen het nieuwe gezin. Ook dan zullen wij met het gezin in het geheel naar nieuwe oplossingen moeten komen en vaak de communicatieproblemen aanpakken.

Alle elementen brengen wij ter sprake  tijdens de bemiddeling 

Andere mogelijkheden zijn vaak :
 • Kinderen hebben problemen met de nieuwe plusvader of plusmoeder
 • Of de plusmoeder of plusvader heeft problemen met een kind van de nieuwe partner 
 • Afspraken zijn onduidelijk 
 • Vakantie afspraken 
 • Communicatieproblemen 
 • Uitgebreid ouderschapsplanPlusouderschapsplan