Bemiddelingskosten

Bij bemiddeling is het doorgaans de gewoonte dat elke partij zijn/haar eigen kosten betaald. Het staat vrij andere afspraken hierover te maken, wel maken deze deel uit van de overeenkomst.

*prijzen zijn per partij

Trajectkeuze gesprek max 30 min   op verzoek van advocaat                                                                                                                                     € 29.50

Intake gesprek max 1.30 uur Verplicht gesprek                         € 80

(het betaal mogelijkheden en betalingstraject komt hier ook ruim uitgelegd aan bod)

Bemiddelingsgesprek per partij 45m tot max 60 min                 € 65

EOT en andere documenten opmaak is                                    € maatwerk 

Pro Deo Kosten bij echtscheiding                                         inkomsten afhankelijk

Gedeeltelijke Pro Deo                                                           inkomsten afhankelijk 


* Klanten dienen de gevraagde gegevens die noodzakelijk zijn binnen de 14 dagen na opstart van de bemiddeling tot die tijd dienen alle betalingen volgens het normale tarief betaald te worden.   

Ouderschapsplan gesprekken                                                   € 65 pp

Opmaak ouderschapsplan + verzoekschrift + indiening rechtbank € maatwerk

Evaluatiegesprekken                                                                 € 35 pp

Evaluatie document                                                                   Maatwerk 

Andere kosten deze worden verrekend per verbruiker

In lezen dossier                                                                         werktijd

Video call en Bel kosten                                                            consultatieprijs

Mail kosten

Administratie kosten

Kantoor kosten indien van toepassing

postzegels en aangetekende zending kosten                            Kostprijs

Opstellen documenten instanties per brief                                 tijd + print € 35

andere ....................................

Maatwerk tarief dit wordt vooraf meegedeeld bij intake

Arbeidsbemiddeling

Financiële bemiddelingen

Zorgbemiddelingen

Consumenten bemiddeling 

Ombutsdienst 


BIJ BEMIDDELING ONTVANGT ELKE PARTIJ ZIJN EIGEN FACTUUR VAN DE KOSTEN EN OPGENOMEN DIENSTEN EN DIT VOLGENS DE VOORAF GEMAAKTE AFSPRAKEN, WIJ DANKEN JULLIE VOOR HET BEGRIP.

Afspraak niet nakomen ?  


Indien je de gemaakte afspraak niet na komt in een van onze praktijken dan rekenen wij de consultatie aan indien u 48 uur vooraf niet afgemeld heeft. Bij minder dan 24 uur vooraf afmelden zullen wij steeds een doktersattest vragen. 

Dit is ook van toepassing op onze bel en video call afspraken.

Wij danken jullie voor het begrip. 

Begeleidingskosten PsyGood

Begeleidingskosten :

Intake max 1.30 uur                                                             € 80 pp

Psychologisch consulente bij ondersteuning bij scheiding 1/1 gesprek

Intake gesprek max 60 min                                                  € 65

Vervolg gesprekken 45/60 min                                             € 60

Vervolg gesprek kind tot 12 jaar                                           € 50

(Schoolgesprekken, CLB, Jeugdzorg)                                 Volgens tijd max 1.30 u

Verslaglegging verslagen

Opstellen begeleidingsplan

multidisciplinair overleg                                                         max 1.30

Aan huis begeleiding                                                             max 45 min 45 euro +                                                                                                 km ergoeding .

Coaching trajecten

Relatie coaching 2 pers                                                          € 75

Stress en Angst coaching                                                      € 60

Gezinsondersteuning- begeleiding                                         inkomst afhankelijk 

Burn out coaching en begeleiding 6 sessies

Co ouderschrapbegeleiding 5 sessies

Jobcoaching traject van 6 sessies

Financiële coaching traject 10 sessies

Re integratie trajecten en bemiddeling 

Communicatie trainingen 

Wij bieden professionele communicatie workshops 

* Gelieve gepast te betalen aub aan de coach of psychologische consulente

Het is altijd raadzaam u ziekenfonds te raadplegen voor een tussenkomst

*Prijzen Consultatie en onderzoeken bij Kinderpsychiater Dokter Sema Kocerdan zie Groepspraktijk Anemoon www.groepspraktijkanemoon.be

* prijzen van onze collega: psychologen - coach - Notaris - Advocaat - kan u steeds navragen aan de dienstverlener zelf.

Vragen over deelbetalingen ?

Maak een afspraak aub.
Belangrijke informatie wij vragen elke bezoeker deze informatie goed door te nemen. 


Onze algemene voorwaarden kunnen hier gelezen worden.

De laatste nieuwe versie is steeds van toepassing.Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

AVG

Privacy