Erkend Bemiddelaar Familiezaken- Coach 

   Bemiddeling in Balans

Bemiddelingskosten 

Begeleidingskosten PsyGood

Bij bemiddeling is het doorgaans de gewoonte dat elke partij zijn/haar eigen kosten betaald. Het staat vrij andere afspraken hierover te maken, wel maken deze deel uit van de overeenkomst. 

*prijzen zijn per partij 

Trajectkeuze gesprek max 30 min                                                   € 29.50 

Intake gesprek max 1.30 uur  Verplicht gesprek                             € 80 

(het betaal mogelijkheden en  betalingstraject komt hier ook ruim uitgelegd aan bod)


Bemiddelingsgesprek per partij 45m tot max 60 min                      € 60 

EOT en andere documenten opmaak is                                         € maatwerk 


Pro Deo Kosten   bij echtscheiding                                        inkomsten afhankelijk  

Gedeeltelijke Pro Deo                                                            inkomsten afhankelijk                                                                        


Ouderschapsplan gesprekken                                                        € 60 pp

Opmaak ouderschapsplan + verzoekschrift + indiening rechtbank  € maatwerk 

Evaluatiegesprekken                                                                     € 35 pp


Andere kosten deze worden verrekend per verbruiker 

In lezen dossier                                                                             werktijd

Video call en Bel kosten                                                                consultatie            

Mail kosten 

Administratie kosten 

Kantoor kosten indien van toepassing 

postzegels en aangetekende zending kosten                            Kostprijs 

Opstellen documenten instanties per brief                                 tijd + print € 35 

andere ....................................
Maatwerk tarief dit wordt vooraf meegedeeld bij intake 

Arbeidsbemiddeling                 

Financiële bemiddelingen

Zorgbemiddelingen 

Consumenten bemiddeling BIJ BEMIDDELING ONTVANGT ELKE PARTIJ ZIJN EIGEN FACTUUR VAN DE KOSTEN EN OPGENOMEN DIENSTEN EN DIT VOLGENS DE VOORAF GEMAAKTE AFSPRAKEN, WIJ DANKEL JULLIE VOOR HET BEGRIP.

Afspraak niet nakomen ? 

Indien je de gemaakte afspraak niet na komt in een van onze praktijken dan rekenen wij de consultatie aan indien u 48 uur vooraf niet afgemeld heeft. Bij minder dan 24 uur vooraf afmelden zullen wij steeds een doktersattest vragen. Dit is ook van toepassing op onze bel en video call afspraken.
Wij danken jullie voor het begrip. 

Begeleidingskosten

Intake  max 1.30 uur                                                     € 80 pp

Psychologisch consulente bij ondersteuning bij scheiding 1/1 gesprek  

Intake gesprek  max 60 min                                          € 65 

Vervolg gesprekken 45/60 min                                      € 60

Vervolg gesprek kind tot 12 jaar                                    € 50 

(Schoolgesprekken, CLB, Jeugdzorg)                           Volgens tijd max 1.30 u

Verslaglegging verslagen 

Opstellen begeleidingsplan 

multidisciplinair overleg  max  1.30 

Aan huis begeleiding                                                     max 45 min 45 euro + km                                                                                                 vergoeding .Coaching trajecten 

Relatie coaching                                               2 pers  € 75 

Stress en Angst coaching                                             € 60   

Gezinsondersteuning                                       inkomst afhankelijk 


Burn out coaching en begeleiding 6 sessies 

Co ouderschrapbegeleiding  5 sessies 

Jobcoaching  traject van 6 sessies 

Financiële coaching traject 10 sessies

Re integratie trajecten en bemiddeling 


* Gelieve gepast te betalen aub aan de coach of psychologische consulente 

Het is altijd raadzaam u ziekenfonds te raadplegen voor een tussenkomst


*Prijzen Consultatie en onderzoeken bij Kinderpsychiater Dokter Sema Kocerdan  zie Groepspraktijk Anemoon  www.groepspraktijkanemoon.be 


* prijzen van onze collega:  psychologen - coach - Notaris - Advocaat - kan u steeds navragen aan de dienstverlener zelf.

Vragen over deelbetalingen  ?

Maak een afspraak aub.