Erkend Bemiddelaar Familiezaken- Coach 

   Bemiddeling in Balans

Werkboekje  Hallo Corona voor alle kindjes 

Beste ouders, collega´s, zorg professionals


Het is niet zo simpel aan kinderen uit te leggen wat het corona virus doet, en waarom onze handjes zoveel gewassen moeten worden.


Waarom je nu de kindjes van je klas niet kan zien 

Waarom er nu geen school is, enz enz 


Door een prachtige samenwerking kunnen wij jullie " Hallo Corona " werkboekje gratis aanbieden, het is inmiddels vertaalt in 20 talen.


Tip Het boekje is gemaakt in kleur, print het uit in zwart - wit dan kunnen de kindjes het ook inkleuren.


Het boekje wordt op eenvoudig verzoek doorgestuurd via mail stuur ons gewoon een mailtje met de taal die u wenst en wij sturen het door. klik op de link. Deel het aub met andere ouders, dank u wel 

Vragen over hallo corna    


Klik op onderstaande link en u kan rechtstreeks het boekje downloaden 

PDF Bestand Nederlands 

Maatregelen betreft Ministerieel besluit ter verspreiding van het corona virus en omgangsrecht 

Verblijfsregelingen voor kinderen tijden van coronacrissis 


Op heden beheerst de coronacrissis massaal onze maatschappij, in de nieuwsverslaggeving is het thema niet weg te denken en ook in de huiskamers gaan de gesprekken over corona over de tong.

Ook de maatregelen die op heden genomen moeten worden door de regering leiden tot veel vragen. 

Op 18 maart 2020 verscheen in het Belgische staatsblad dan ook een Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het corona virus te beperken.


Een wettelijke basis voor de vergaande maatregelen die genomen worden om de verspreiding van Convid-19 tegen te gaan. Zo worden onder meer  niet essentiële verplaatsingen verboden !

Voor veel gezinnen hebben deze maatregelingen een directe impact op het dagelijkse leven, maar de maatregel doet nog meer vragen rijzen als ouders uit elkaar zijn. 


Als ouders een verblijfsregeling hebben voorzien voor hun kinderen en dit in het vonnis of bemiddelingsakkoord staat of ouderschapsplan , dienen zij dit dan nog te volgen gelet op de huidige voorschriften ? Mag ik mijn kind nog naar de andere ouder brengen? 

Ondanks het feit dat de tekst van het Ministerieel besluit geen duidelijke antwoord biedt op deze vraag, kan wel worden afgeleid uit de officiële communicatie van de betrokken overheden dat het gezinsleven nog gewoon kan doorgaan.


Het gezin krijgt een belangrijke functie in deze tijden van corona Dit geldt zowel voor ouders die onder één dak wonen als ouders waarbij de kinderen afwisselend verblijven. 

Men mag dus als ouder naar de andere ouder brengen indien dit zo voorzien werd bij bemiddelingsakkoord of bij vonnis. De veiligheidsmaatregelen dienen natuurlijk steeds in acht genomen te worden.


- zo kan men best nagaan of het kind niet ziek is, maar ook of geen van de ouders ziek is.

- Als het kind ziek is, is het aangeraden om het in één woning te houden, gelet op de verhoogde besmettingskans, Als één van de ouders ziek is, kan men ook beter het kind binnenshuis houden indien het reeds in contact gekomen is met de besmette ouder of het kind niet naar de besmette ouder brengen. 


- Op heden vormen de maatregelen dus geen obstakels om de verblijfsregeling niet na te komen of te laten doorgaan.

waardoor men dus als ouders het kind steeds naar de andere ouder kan brengen.


-Kortom als iedereen gezond is, kan men de verblijfsregeling gewoon aanhouden en vormen de huidige maatregelingen geen obstakels.

-

- Er dient wel in deze tijd steeds rekening gehouden te worden met eventuele nieuwe maatregelen die verder kunnen gaan dan de huidige maatregelen. Dit kan weer een andere aanpak nodig hebben. 

- Kinderen die om beurt in België en Nederland wonen , let op dit vraagt weer een andere aanpak ( om het beperkt te houden hebben wij reeds contact met deze ouders gelegd indien u hierover vragen heeft contacteer ons)

- Moet je de grens over vergeet niet jullie regelingsakte bij te hebben of vraag een speciaal document aan bij uw bemiddelaar !


Indien u vragen heeft of jullie ondervinden problemen met de uitvoering van de verblijfsregeling neem dan contact met ons op 

wij zullen jullie met raad en daad bijstaan 


Contacteer onze Erkende bemiddelaar Nancy Neetens  

0468 49 81 99 


Meer info of bij nieuwe maatregelen zullen wij gepast deze op de pagina publiceren