Erkend Bemiddelaar Familiezaken- Coach 

   Bemiddeling in Balans

Sociale bemiddelingen - Work and Live 

Conflicten op het werk dienen aangepakt te worden ! 

Waar mensen samenwerken is de kans groot dat er conflicten ontstaan elke persoon is immers anders.

Wij kunnen 3 conflicten onderscheiden, de sluimerende conflicten , de onderhuidse conflicten, en de open conflicten !

Als deze conflicten niet aangepakt worden dan kom je als bedrijf in een spiraal terecht van minder productiviteit, het welzijn van de medewerkers en het team wordt aangetast, en daardoor onvermijdelijk ook de gezondheid , maar  ook de sociale en economische groei van het bedrijf.

Spanning en wrijvingen zijn herkenbaar aan samenwerking.

Als deze samengaan met onderhuidse conflicten of escalerende conflicten ontstaan er slechte situaties op de werkvloer of in groepspraktijken.

Conflicten zijn slecht voor de motivatie en inzet.

Mensen kunnen door conflicten langdurig ziek worden of vertrekken uit een bedrijf. 

Voor leidinggevende is het niet altijd duidelijk wat er speelt, en toch zijn ze vaak betrokken partij.

Daardoor is het voor een leidinggevend erg moeiliijk het meningsverschil of geschil uit te praten en oplossingen aan te dragen. Vaak zijn leidinggevende HR, inlichtingen of de preventie adviseur. 

Het aanstellen van een externe bemiddelaar is de meest aangewezen weg , maakt geen deel uit van het bedrijf en kan hierdoor volledig transparant en neutraal  zijn.Hoe werkt een bemiddelaar op de werkvloer ?

De bemiddelaar zal alle betrokken partijen rond de tafel brengen en hulp bieden om tot oplossingen te komen.

De bemiddelaar hanteert enkele basisprincipes, de vertrouwelijkheid dit houd in dat iedereen op een veilige manier kan praten over het conflict, 

Dat het proces strikt vertrouwelijk is . Dat de bemiddelaar kan rekenen op medewerking van alle betrokkene het conflict te willen oplossen, en zich hiervoor dan ook 100% inzetten.

Dat er constructieve bijdragen geleverd worden aan een gezamenlijke oplossing.

De Bemiddelaar faciliteert het proces, hij of zij helpt de partijen in conflict om in hun kracht te komen en hun bezorgdheid en noden uit te spreken.

De dialoog komt op gang, samen met de bemiddelaar overlopen ze hun gezamenlijke belangen en individuele belangen.

samen gaan ze zoeken naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. 

Waarbij de bemiddelaar een werkbaar akkoord zal uitwerken met het oog op : operationeel, goed gedragen, economisch en duurzaam.

Wat zijn de voordelen van bemiddeling op de werkvloer ?

De voordelen zijn Legio ! Voor het bedrijf en de medewerkers !

Hierbij een korte opsomming van de voordelen.

- Partijen hebben er samen aan gewerkt , voelen zich opnieuw betrokken bij het bedrijf en collega's

- Partijen hebben elkaar gehoord en begrepen;

- Het bemiddelingsakkoord is het resultaat van samenwerking;

- Door samen oplossingen en tot afspraken te komen zullen ze ook beter nageleefd worden;

- Betrokkene die een bemiddelingstraject hebben doorlopen zijn vaak conflictvaardiggeer, waardoor nieuwe escalaties in de toekomst aanzienlijk zullen verminderen;

- Fijnere werksfeer:

- Dit komt zowel de medewerkers als het bedrijf ten goede

- De bemiddeling verloop geheel vertrouwelijk waardoor er geen communicatie naar buiten toe mag treden, dit voorkomt reputatie schade en imago schade voor alle betrokkenen.

- Bemiddeling verloopt sneller dan een rechtszaak, ook liggen de kosten veel lager , geen of heel beperkte advocaten kosten.

- De kosten van bemiddeling worden verdeeld onder het aantal partijen.

Voor welk conflicten bemiddeling inzetten ?

Bemiddeling wordt ingezet bij nagenoeg alle conflicten op de werkvloer !

Meer dan 70% van alle bemiddelingen worden afgerond met een bemiddelingsakkoord. 

Zet bemiddeling in bij:

- problemen over loon

- functiebeschrijving 

- tijdsduur

- arbeidsvoorwaarden

- discriminatie 

- pesterijen

- Functioneringsgesprekken

- arbeidsrelaties

-Teamdynamiek

- werkdruk

- conflicten

- re integratie trajecten

-.........

 


Contacteer ons !

Wenst u een degelijke en professionele oplossing door geschoolde en erkende bemiddelaar, aarzel dan niet met ons in gesprek te gaan. 

Dit kan op ons kantoor maar ook bij u op het bedrijf.

  • Een vrijblijvend gesprek geeft geen enkele verplichten, wij begrijpen ook dat u volledige discretie wenst dat bieden wij u ook. 
  • Voor bedrijven hebben wij uitgebreide mogelijkheden , en zijn wij via mail 24/24 uur te bereiken ook in het weekeind.
  • Telefonisch zijn wij te bereiken tussen 9 en 22 uur 
  • Wij voorzien altijd een nazorg traject 
  • Wij voorzien ook coaching trajecten voor u medewerkers
  • Gespecialiseerde Burn out coaching 
  • Work and live  traject