Sociale bemiddelingen - Work and Live 

Conflicten op het werk dienen aangepakt te worden !

Waar mensen samenwerken is de kans groot dat er conflicten ontstaan. Elke persoon is immers anders.

Wij kunnen 3 conflicten onderscheiden, de sluimerende conflicten , de onderhuidse conflicten en de open conflicten !

Als deze conflicten niet aangepakt worden dan kom je als bedrijf in een spiraal terecht van verminderde productiviteit. Het welzijn van de medewerkers en het team wordt aangetast, en daardoor onvermijdelijk ook de gezondheid, maar ook de sociale en economische groei van het bedrijf.

Spanning en wrijvingen zijn herkenbaar aan samenwerking.

Als deze samengaan met onderhuidse conflicten of escalerende conflicten ontstaan er slechte situaties op de werkvloer of in groepspraktijken.

Conflicten zijn slecht voor de motivatie en inzet.

Mensen kunnen door conflicten langdurig ziek worden of vertrekken uit een bedrijf.

Voor leidinggevenden is het niet altijd duidelijk wat er speelt en toch zijn ze vaak betrokken partij.

Daardoor is het voor een leidinggevende erg moeilijk om het meningsverschil of geschil uit te praten en oplossingen aan te dragen. Vaak is de leidinggevende ook HR, inlichtingen of de preventie adviseur.

Het aanstellen van een externe bemiddelaar is de meest aangewezen weg. Hij of zij maakt geen deel uit van het bedrijf en kan hierdoor volledig transparant en neutraal zijn.

Hoe werkt een bemiddelaar op de werkvloer ?

De bemiddelaar zal alle betrokken partijen rond de tafel brengen en hulp bieden om tot oplossingen te komen.

De bemiddelaar hanteert enkele basisprincipes zoals de vertrouwelijkheid. Dit houdt in dat iedereen op een veilige manier kan praten over het conflict. Het proces is strikt vertrouwelijk.

De bemiddelaar moet kunnen rekenen op de medewerking van alle betrokkenen. Zij moeten het conflict willen oplossen en zich hiervoor dan ook 100% inzetten. Het is belangrijk dat er constructieve bijdragen geleverd worden aan een gezamenlijke oplossing.

De bemiddelaar faciliteert het proces. Hij of zij helpt de partijen in conflict om in hun kracht te komen en hun bezorgdheid en noden uit te spreken.

De dialoog komt zo op gang en samen met de bemiddelaar overlopen de partijen hun gezamenlijke belangen en individuele belangen. Samen gaan ze zoeken naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

De bemiddelaar zal een werkbaar akkoord uitwerken met het oog op: operationeel zijn, zich goed gedragen, economisch en duurzaam.

Wat zijn de voordelen van bemiddeling op de werkvloer ?

De voordelen zijn legio voor het bedrijf en de medewerkers!

Hierbij een korte opsomming van de voordelen.

- Partijen hebben er samen aan gewerkt en voelen zich opnieuw betrokken bij het bedrijf en de collega's.

- Partijen hebben elkaar gehoord en begrepen.

- Het bemiddelingsakkoord is het resultaat van samenwerking.

- Door samen oplossingen te zoeken en tot afspraken te komen, zullen ze ook beter nageleefd worden.

- Betrokkenen die een bemiddelingstraject hebben doorlopen zijn vaak conflictvaardigger, waardoor nieuwe escalaties in de toekomst aanzienlijk zullen verminderen.

- Er heerst een fijnere werksfeer.

- Dit komt zowel de medewerkers als het bedrijf ten goede.

- De bemiddeling verloopt geheel vertrouwelijk waardoor er geen communicatie naar buiten toe mag treden. Dit voorkomt reputatie schade en imago schade voor alle betrokkenen.

- Bemiddeling verloopt sneller dan een rechtszaak. Ook liggen de kosten veel lager, geen of heel beperkte advocaten kosten.

- De kosten van bemiddeling worden verdeeld onder het aantal partijen.

Voor welk conflicten bemiddeling inzetten ?

Bemiddeling wordt ingezet bij nagenoeg alle conflicten op de werkvloer!

Meer dan 70% van alle bemiddelingen worden afgerond met een bemiddelingsakkoord.

Zet bemiddeling in bij:

- problemen over loon

- functiebeschrijving

- tijdsduur

- arbeidsvoorwaarden

- discriminatie

- pesterijen

- functioneringsgesprekken

- arbeidsrelaties

- teamdynamiek

- werkdruk

- conflicten

- re integratie trajecten

-.........

Contacteer ons !

Wenst u een degelijke en professionele oplossing door een geschoolde en erkende bemiddelaar, aarzel dan niet met ons in gesprek te gaan.

Dit kan op ons kantoor maar ook bij u op het bedrijf.

Een vrijblijvend gesprek geeft geen enkele verplichting. Wij begrijpen ook dat u volledige discretie wenst en dat bieden wij u ook.

Voor bedrijven hebben wij uitgebreide mogelijkheden en zijn wij via mail 24/24 uur te bereiken ook in het weekend.

Telefonisch zijn wij te bereiken tussen 9 en 22 uur.

Wij voorzien altijd een nazorg traject

Wij voorzien ook coaching trajecten voor uw medewerkers.

Gespecialiseerde burn out coaching

Work and live traject 

Contacteer ons